Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

1.    Všeobecná ustanovení

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím Be Lenka s.r.o. se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČ: 51085291, DIČ: 2120590197, společnost vedená v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 68526 / L (dále jen "Prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, jakož i dodávka zboží vyrobeného na zakázku na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.barebarics.com (dále také "E-shop").
Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Provozní adresa: 

Be Lenka s.r.o.,
Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie),
010 01 Žilina

E-mail: info@barebarics.com

Číslo účtu - IBAN: SK7483300000002001293158 pro platby v EUR
Číslo účtu - IBAN: 2801293156/2010 pro platby v CZK

Prosíme nehradit platbu za objednané zboží, pokud nedostanete platební údaje na váš e-mail.

1.2.    Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3.    Definice některých pojmů:

  • E-shop – počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží.
  • Kupujúci - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím. 
  • Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
  • Zboží - produkty, které jsou v aktuální nabídce e-shopu www.barebarics.com. Pod pojmem zboží se myslí "nové zboží", "použité zboží" a "zboží vyrobené na zakázku", pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.
  • Nové zboží - zboží, které nebylo používáno a nachází se v originálním balení výrobce spolu s veškerým příslušenstvím.
  • Použité zboží - zboží, které již bylo používáno a je označené jako "použité zboží". Kupující bere na vědomí, že použité zboží může být opotřebováno nebo může mít vady, které vznikly při jeho použití. Stav použitého zboží je uveden na internetové stránce e-shopu v jeho popisu a případné vady nebo opotřebení jsou zohledněny v ceně použitého zboží.
  • Zboží vyrobené na zakázku - výroba zboží na základě zvláštních požadavků kupujícího, např. výroba dětských nosítek se specifickými požadavky kupujícího z dodaných šátků, resp. látek od kupujícího.
  • Kupní cena - celková cena, v níž je zahrnuta cena zboží, včetně nákladů na dodání.

1.4.    Tyto všeobecné obchodní podmínky také upravují práva a povinnosti smluvních stran při půjčování zboží na internetové stránce e-shopu.

2.    Elektronická objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.    Elektronickou objednávkou za účelem dodání zboží se rozumí odeslán:

2.1.1.  elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, Seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu www.barebarics.com s uvedením informací o Velikosti zboží, vzor, příp. doplňcích na nosítku / bunde / mikině, celkovou cenu tohoto zboží a náklady na jeho dodání, Způsob platby a dodání,  zpracovaný systémem elektronického obchodu, nebo
2.1.2.  e-mail odeslán na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích e-shopu.

2.2.    V případě elektronického objednávání výroby a dodávky dětských nosítek bude kupující objednávat prostřednictvím konfigurátoru.

2.3.    Elektronickou objednávkou za účelem dodání zboží vyrobeného na zakázku se rozumí odeslán:

2.3.1. elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, velikost zboží, informaci o výrobě z vlastního šátku, resp. látky, doplňky na nosítku / bundě / mikině a celkovou cenu tohoto zboží a nákladů na její dodání, způsob platby a dodání, zpracovaný systémem elektronického obchodu, nebo
2.3.2. e-mail odeslán na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích e-shopu.
V tomto případě je kupující povinen dodat čistý a vypraný šátek prodávajícímu do 7 dnů ode dne zadání elektronické objednávky.

2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí v registračním formuláři, včetně telefonického kontaktu.
2.5. V případě objednávky zaslané e-mailem je nutné v případě fyzické osoby uvést jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mail, v případě právnické osoby - podnikatele a společnosti  - obchodní jméno nebo název společnosti, adresu místa podnikání nebo sídla, IČO , DIČ, telefonický kontakt a e-mail, a dále seznam zboží, o který má kupující zájem, v případě výroby a dodání dětských nosítek je třeba uvést velikost dítěte, vzor látky, resp. uvést výrobu z vlastní látky, příp. doplňky na nosítku. Také je třeba uvést adresu doručení v případě, že je jiná než fakturační adresa. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné.
2.6. Kupní smlouva je uzavřena v momentě závazné akceptace návrhu na její uzavření oznámením o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího. V případě objednávky zaslané e-mailem je kupní smlouva uzavřena v momentě odeslání potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky zaslaného na emailovou adresu kupujícího.

3.    Cenové podmínky

3.1. Při objednávání zboží se na zboží vztahuje cena zveřejněna jako cena daného zboží. Prodejní ceny v e-shopu jsou uváděny v českých korunách. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží nebo zakázkové výroby, ty budou přičteny k ceně zboží ve výši podle všeobecných obchodních podmínek.
3.2. Akční ceny a případné další slevy platí v časovém období, během kterého akce trvá, a za splnění podmínek uvedených pro každou akci či slevu samostatně. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uveden opak.
3.3. Prodávající v případě dodání zboží nebo služby do zahraničí nenese odpovědnost za cla, poplatky a daně vyměřené v souvislosti s dovozem zboží z České republiky. Tyto náklady nese výhradně kupující.

4.    Způsob platby

4.1. Dobírka - kupující zaplatí za zboží při převzetí zásilky doručovateli.
4.2. Bezhotovostní převod peněz na bankovní účet prodávajícího - kupující po předchozí výzvě k úhradě a přijetí potřebných údajů prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím převede celkovou částku za objednané zboží (kupní cenu) na účet vedený ve Fio Bance, IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 pro platby v eurech a IBAN: SK92 8330 0000 0028 0129 3156, přičemž jako variabilní symbol uvede číslo faktury, resp. číslo zálohové faktury při dodávce zboží vyrobeného na zakázku a do poznámky pro příjemce uvede své jméno a příjmení. Objednávka bude vyřízena až po připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího v dodacích lhůtách uvedených v čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že společnost Be Lenka s.r.o. nedokáže objednané zboží dodat (např. kvůli nedosažitelnosti látky, nevyhovující látce dodané kupujícím) je platba vrácena na účet zákazníka v plné částce. V případě, že zákazník objednané zboží nebo zakázku nepřevezme, se platba stává nevratnou.
4.3. Platba prostřednictvím platební brány Besteron (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba převodem). Schváleno a regulováno Národní bankou Slovenska.

5.    Dodací podmínky

5.1. Dodávky objednaného zboží jsou vyřizovány v nejkratších možných lhůtách v závislosti na dostupnosti zboží a provozních možnostech prodávajícího. Všechno zboží uveden jako skladem prodávající odešle do 48 hodin od potvrzení objednávkyresp. při platbě předem bezhotovostním převodem na bankovní účet do 48 hodin od připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Při dodání zboží objednaného na objednávku do 6 týdnů od potvrzení objednávky a připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech lhůtu pro dodání zboží prodloužit, a to i opakovaně.
5.2. V případě dodávky zboží vyráběného na zakázku jsou tyto vyřizovány v termínu do 6 týdnů od potvrzení objednávky, připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího jakož i dodání vlastní látky od kupujícího. Přičemž tato dodací lhůta začíná běžet až splněním všech předchozích podmínek. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech lhůtu pro dodání takového zboží prodloužit, a to i opakovaně.
5.3. Pokud se v elektronické objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, Prodávající o tom informuje kupujícího, přičemž ho informuje o možnosti částečných dodávek a nákladů za dodání.
5.4. Zboží je doručováno prostřednictvím třetích osob (dodavatelů) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující je povinen objednávku na této adrese převzít při jejím dodání.
5.5. Faktura je kupujícímu doručována elektronicky na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Přičemž faktura slouží i jako záruční list.
5.6. Zboží je možné vyzvednout i osobně v provozovně prodávajícího po vzájemné dohodě.
5.7. Zboží je dodáváno na území Slovenské republiky, České republiky, popřípadě na území jiného státu po vzájemné dohodě.
5.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
5.9. Při přebírání zboží je spotřebitel povinen zkontrolovat:

- zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou,
- zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou,
- zda je zboží poškozeno.

V případě, že bylo spotřebiteli dodáno zboží, které si neobjednal, je spotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktovat prodávajícího. V případě, že bylo dodáno zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, je spotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktovat prodávajícího. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí doručovatel. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vad, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

6.    Náklady na dodání

6.1.    Cena poštovného je závislá na zvoleném způsobu doručení a způsobu platby. Objednané zboží je možné doručit následujícími způsoby:

6.1.1. Doručení na území Slovenské republiky:

a. Kurýr DPD: 2,90 € (platba předem na účet) na číslo účtu:
SK74 8330 0000 0020 0129 3158
b. Dobírka, kurýr DPD: 3,90 € (platba na dobírku)

6.1.2. Doručení na území České republiky:

a. Kurýr DPD: 90 CZK (platba předem převodem na účet, přepočet dle aktuálního kurzu České národní banky) v CZK na číslo účtu: 2801293156/2010
b. Dobírka, kurýr DPD: 120 CZK (platba na dobírku, přepočet dle aktuálního kurzu České národní banky)

6.2.  Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.
6.3.  Poštovné v případě dodání na území jiných států než je ČR je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (e-mailem) mezi kupujícím a prodávajícím.


7.    Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.   Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a. v případě, že kupní smlouvu není možné realizovat z důvodů na straně kupujícího (nesprávně uvedeny kontaktní údaje, kupující s prodávajícím nekomunikuje apod.)
b. v případě, že si kupující nepřevzal předmět objednávky do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl povinen si ho převzít,
c. v případě vyprodání skladových zásob,
d. v případě, že se již objednané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a z uvedených důvodů prodávající není schopen zboží zákazníkovi dodat nebo jej dodat v ceně, která je uvedena v e-shopu,
e. v případě, že kupující si už v minulosti objednané zboží nepřevzal nebo jiným způsobem porušil tyto všeobecné obchodní podmínky nebo je dlužníkem prodávajícího.
f. v případě dodávky zboží vyráběného na zakázku, pokud kupující v procesu výroby opakovaně mění své požadavky nebo pokud kupující dodal nevyhovující, resp. nekvalitní látku.

7.2. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zániku kupní smlouvy převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.
7.3. Kupující, který je spotřebitel, je v souladu s ustanovením § 7 odst.1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v platném znění (dále jen "zákon č. 102/2014 Sb.) oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, nese náklady na vrácení zboží (poštovné), a to i v případě, že zboží není vzhledem k jeho povaze možné vrátit prostřednictvím pošty. Vrácené zboží musí být nepoužité, nevyprané, nepoškozené, v původním obalu s veškerým příslušenstvím a záručním listem, pokud byl ke zboží přiložen.
7.4. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 7.3 těchto všeobecných obchodních podmínek i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení.
7.5. Kupující, který je spotřebitel, není v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
7.6. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo zaslat toto odstoupení e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v jeho kontaktních údajích. K odstoupení od smlouvy je třeba přiložit doklad o koupi (fakturu). V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo a datum objednávky nebo seznam objednaného zboží, datum, kdy bylo zboží doručeno, jméno a příjmení kupujícího, adresu trvalého pobytu a určit způsob, jakým mají být vráceny přijaté platby s uvedením čísla bankovního účtu ve formě IBAN v případě bezhotovostního vrácení peněz.

V případě, že si kupující přeje odstoupit od smlouvy písemně, může použít následující vzor na odstoupení od smlouvy:

Be Lenka s.r.o.
Obchodná 9076/3D
010 08 Žilina

Věc: Odstoupení od smlouvy

Tímto vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:
vypište název zboží nebo číslo objednávky a číslo faktury, na základě kterých vám bylo zboží doručeno

Datum objednání zboží: vypište datum objednávky
Datum převzetí zboží: vypište datum, kdy vám bylo zboží doručeno
Důvod odstoupení od smlouvy: není povinností kupujícího ho uvádět
Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu ve formě IBAN, bankovní spojení: název banky / v hotovosti poštovním poukazem na adresu: uveďte prosím vaše jméno, příjmení a adresu

V uveďte místo, datum 

S pozdravem

uveďte vaše jméno a příjmení, adresu (včetně ulice a čísla, PSČ a názvu obce / města) + váš podpis

Příloha: faktura

7.7.    Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Be Lenka s.r.o., Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie), 010 01 Žilina, nebo mu zboží předat osobně v jeho provozu po předchozí dohodě. Náklady na vrácení zboží (poštovné) nese kupující. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nebo přímo prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Vzhledem k tomu, že prodávající nenese odpovědnost za případnou ztrátu zboží při jeho přepravě, doporučujeme zaslat zboží formou doporučené pojištěné zásilky nebo vybranou kurýrní společností. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá.
7.8. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dodání zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
7.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 7.3 těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použité, poškozené, vyprané, neúplné nebo není v původním obalu s veškerým příslušenstvím a záručním listem - pokud byl ke zboží přiložen, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby přijaté na základě kupní smlouvy. V takovém případě bude zboží odesláno zpět na jeho adresu kupujícího.
7.10. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že si ho kupující neuplatnil ve lhůtě a způsobem upraveným v předchozích bodech těchto všeobecných obchodních podmínek, v případě, že kupující nepředloží originál dokladu o koupi (faktury) nebo v případě, že kupující poruší svou povinnost odeslat zboží zpět prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy dle bodu 7.6 těchto všeobecných obchodních podmínek.
7.11. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o právu odstoupit od smlouvy ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb.
7.12. Doporučujeme kupujícímu při vrácení zboží posílat balíček kurýrem a s pojištěním zásilky. Pokud kupující nemá doklad o odeslání zboží zpět, prodejce mu není povinen náhradu za zboží uhradit.

8.   Záruční podmínky a reklamační řád

8.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
8.2. Záruční doba v případě, že kupující je spotřebitel, je 24 měsíců na nové zboží a 12 měsíců na použité zboží. V případě, že kupujícím je jiná osoba než spotřebitel, zejména podnikatel, je záruční doba na nový i použité zboží 12 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou.
8.3. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a o způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") a zákona č. 102/2014 Sb.
8.4. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího v e-shopu www.barebarics.com.
8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
8.6. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu toto právo zaniká. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení zboží na provozovnu prodávajícího. Poštovné při odeslání produktu na reklamaci hradí kupující.
8.7. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí.
8.8. Pokud má zboží vady, má kupující právo uplatnit reklamaci tak, že doručí zboží spolu s příslušenstvím a dokladem o koupi (fakturou) do sídla prodávajícího na vlastní náklady a zároveň doručí podrobný popis závad. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá.
8.9. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě.
8.10. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
8.11. Nárok na uplatnění reklamace u prodávajícího kupujícímu zaniká:

- nepředložením faktury nebo příslušenství,
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
- neuplatněním reklamace bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží,
- uplynutím záruční doby zboží,
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
- poškozením zboží při přepravě v případě, že kupující poruší svou povinnost uvedenou v bodě 5.9 těchto všeobecných obchodních podmínek,
- poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením nebo jiným zásahem vyšší moci
- poškozením zboží, které bylo způsobeno běžným opotřebením, nesprávným zacházením se zbožím, nesprávným nebo nevhodným použitím, ošetřováním, praním nebo sušením, vystavením netypickým podmínkám.

8.12. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklé mimo jiné zejména:

- přirozeným opotřebením,
- znečištěním zboží nebo jeho částí,
- zanedbáním péče o zboží,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),
- při používání zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací ke zboží či s účelem, na který je zboží určeno,
- mechanickým poškozením, zejména roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.,
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
- po uplynutí záruční doby.

8.13.  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
8.14. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v popisu závad při uplatnění reklamace.
8.15. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena tak, že prodávající zabezpečí odstranění vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
8.16. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
8.17. Jestli věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
8.18. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými parametry. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci.
8.19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a o vyřízení reklamace kupujícímu, který je spotřebitel, vydat písemný doklad (i e-mailem) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
8.20. Na vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahuje 30denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace v tomto případě není zákonem stanovena, prodávající se ji však zavazuje vyřídit ve lhůtě do 40 dnů.
8.21. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

9. Podmínky při vypůjčení zboží

9.1. Prodávající (v tomto článku 9. všeobecných smluvních podmínek dále označován jako "Pronajímatel") nabízí zákazníkům na internetové stránce e-shopu také možnost dočasně (během sjednané doby) půjčit si zboží za předem určený poplatek (nájemné), a to za podmínek stanovených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek.
9.2. Podmínkou pro vznik nájemní smlouvy je vyplnění elektronické objednávky na internetové stránce e-shopu www.barebarics.com na zapůjčení zboží a její závazná akceptace oznámením o přijetí objednávky do elektronického systému pronajímatele. Nájemce může svou objednávku bezplatně zrušit do 24 hodin před dnem odeslání pronajaté věci nebo před dnem, kdy si má zboží po dohodě osobně vyzvednout. Zrušení objednávky nájemce provede zasláním e-mailu na kontaktní adresu uvedenou na internetové stránce e-shopu. V případě pokud pronajímatel zaslal zboží nájemci na zapůjčení ještě před tím, než nájemce doručil zrušení objednávky pronajímateli, je nájemce povinen do 3 dnů od doručení zapůjčeného zboží vrátit na adresu pronajímatele.
9.3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Dobu nájmu určí nájemce ve své elektronické objednávce přesným počtem dní. Doba nájmu začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl nájemci zboží doručeno. Nájem skončí v poslední den doby nájmu. Dobu nájmu lze zkrátit nebo prodloužit po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě nevrácení zboží po skončení nájmu se nájemní smlouva automaticky neprodlužuje.
9.4. Nájemce je povinen zaslat zboží zpět pronajímateli v poslední den trvání nájmu. Rozhodující je datum poštovního razítka. V případě, že nájemce tuto povinnost nesplní, je povinen doplatit pronajímateli částku za užívání zboží po skončení nájmu, a to v částce, jakoby nájem stále trval (nájemné na 1 den * počet dní, o které se nájemce opozdil s odesláním zboží).
9.5. Poplatek za půjčení zboží (nájemné) je uveden na internetové stránce e-shopu. K poplatku za půjčení zboží se přičtou náklady na doručení zboží nájemci, a to v částce uvedené v elektronické objednávce podle zvoleného způsobu doručení. Po vzájemné dohodě je možné si zboží převzít i osobně v provozovně pronajímatele.
9.6. Pronajímatel odešle zboží na adresu nájemce uvedenou v elektronické objednávce, a to až po zaplacení nájemného a po přijetí zálohy za půjčení zboží. Výše zálohy za zapůjčení zboží je uvedena u každého zboží samostatně. Záloha bude nájemci vrácena do 14 dnů po doručení zapůjčeného zboží pronajímateli.
9.7. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc dále do podnájmu.
9.8. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným používáním zapůjčeného zboží.
9.9. Nájemce nesmí provádět žádné úpravy a změny na vypůjčeném zboží bez výslovného souhlasu pronajímatele.
9.10. Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli jakékoliv poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení zapůjčeného zboží prostřednictvím telefonického nebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetové stránce e-shopu.
9.11. Nájemce se zavazuje nést plnou majetkovou odpovědnost za zapůjčené zboží. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na zboží nevznikla škoda. V případě, že tuto svou povinnost nájemce poruší a na vypůjčeném zboží vznikne odstranitelná škoda, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 €. V případě ztráty zapůjčeného zboží, nebo pokud bude škoda neodstranitelná, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy za zapůjčení zboží.
9.12. Pronajímatel je oprávněn si jednostranně započíst na přijatou zálohu za půjčení zboží všechny peněžní nároky vůči nájemci, zejména nárok na zaplacení smluvní pokuty podle bodu 9.11 všeobecných smluvních podmínek, nárok na zaplacení nájemného a nárok na doplacení částky za užívání zboží po skončení nájmu. Nájemci bude následně vráceno pouze zůstatek přijaté zálohy po uplatnění práva na zápočet.
9.13. Nájemce je povinen vrátit zboží v takovém stavu, v jakém mu bylo dodáno, a to doporučenou zásilkou na adresu provozu pronajímatele. Po vzájemné dohodě je možné zboží vrátit i osobně v provozu pronajímatele. Zásilku doporučujeme pojistit, protože za její případnou ztrátu pronajímatel nenese zodpovědnost.

10. Ochrana osobních údajů a autorská práva

10.1. Některé údaje, které kupující zadává při objednávání zboží v e-shopu, mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
10.2. Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky, zakázkové výroby, dodání nebo pronájmu zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.
10.3. V e-shopu má kupující možnost zaregistrovat se, díky čemuž bude v budoucnu moci nakupovat bez opětovného zadávání jeho údajů. Kupující může své údaje a další nastavení kdykoliv změnit po přihlášení se v e-shopu. V případě, že si kupující přeje zrušit svou registraci, může o to e-shop požádat e-mailem.
10.4. Při registraci má kupující možnost zvolit si zasílání informací o nových produktech nebo jiných marketingových informací od prodávajícího.
10.5. Prodávající bude v rámci své činnosti organizovat různé akce a soutěže, které mohou být spojeny s výzvou k zasílání fotografií. Zasláním fotografie do akce nebo soutěže účastník souhlasí s bezúplatným použitím jeho fotografie (nebo některé z jejích částí) prodávajícím v elektronické nebo tištěné podobě na reklamní a propagační účely prodávajícího, a to v neomezeném rozsahu. Autorská práva zůstávají účastníkovi akce nebo soutěže (autorovi fotografie).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce e-shopu www.barebarics.com.
11.2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
11.3. Případné spory vzniklé při plnění kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především dohodou. V případě, že dohoda nebude možná, jsou pro řešení sporů příslušné soudy Slovenské republiky.
11.4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují platné právní předpisy Slovenské republiky, především příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v platném znění.
11.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

V Žiline dne 1. 12. 2018