Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím Be Lenka s.r.o. se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČO: 51085291, DIČ: 2120590197, společnost vedená v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č.k. 68526/L (dále jen „Prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, jakož i dodávka zboží vyrobeného na zakázku či pronájem zboží prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího www.barebarics.comwww.barebarics.skwww.barebarics.czwww.barebarics.de (dále také „E-shop“).

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Provoz:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina

E-mail: info@belenka.cz

Číslo účtu – IBAN: SK7483300000002001293158 pro platby v EUR

Číslo účtu: 2801293156/2010 pro platby v CZK

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Žilině pro Žilinský kraj, ul. Předměstská 71, 011 79 Žilina, tel.č. 041/7632130, za@soi.sk

Prosíme neuhrazovat platbu za objednané zboží, pokud neobdržíte potvrzení objednávky a platební údaje na váš e-mail.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Definice některých pojmů:

• E-shop – počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží.

• Kupující – fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím.

• Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

• Zboží – produkty, které jsou v aktuální nabídce e-shopu www.barebarics.com. Pod pojmem zboží se myslí „nové zboží“, „použité zboží“ a „zboží vyrobené na zakázku“, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.

• Nové zboží – zboží, které nebylo používáno a nachází se v originálním balení výrobce spolu s veškerým příslušenstvím.

• Použité zboží – zboží, které již bylo používáno a je označeno jako „použité zboží“. Kupující bere na vědomí, že použité zboží může být opotřebováno nebo může mít vady, které vznikly při jeho použití. Stav použitého zboží je uveden na internetové stránce e-shopu v jeho popisu a případné vady nebo opotřebení jsou zohledněny v ceně použitého zboží.

• Zboží vyrobené na zakázku – výroba zboží na základě zvláštních požadavků kupujícího. výroba dětských nosičů se specifickými požadavky kupujícího z dodaných šátků, resp. látek od kupujícího.

• Kupní cena – celková cena, ve které je zahrnuta cena zboží, včetně nákladů na jejich dodání.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky také upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronajmutí zboží na internetové stránce e-shopu.

2. Elektronická objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Elektronickou objednávkou za účelem dodání zboží se rozumí odeslané:

2.1.1. elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu www.barebarics.com s uvedením informací o velikosti zboží, vzoru, příp. doplňcích na nosiči/bundě/mikině, celkovou cenu tohoto zboží a nákladů na jeho dodání, způsob platby a dodání zpracovaný systémem elektronického obchodu.

2.2. V případě elektronického objednávání výroby a dodávky dětských nosičů bude kupující objednávat prostřednictvím konfigurátoru.

2.3. Elektronickou objednávkou za účelem dodání zboží vyrobeného na zakázku se rozumí odeslané:

2.3.1. elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, velikost zboží, informaci o výrobě z vlastního šátku, resp. látky, doplňky na nosiči/bundě/mikině a celkovou cenu tohoto zboží a nákladů na její dodání, způsob platby a dodání zpracovaný systémem elektronického obchodu.

2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí v registračním formuláři, včetně telefonického kontaktu.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena v momentě závazné akceptace návrhu na její uzavření oznámením o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího.

3. Cenové podmínky

3.1. Při objednávání zboží se na zboží vztahuje cena zveřejněná jako cena daného zboží. Prodejní ceny v e-shopu jsou uváděny v eurech a v případě www.barebarics.com v CZK. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží nebo zakázkové výroby, ty budou připočteny k ceně zboží ve výši dle všeobecných obchodních podmínek.

3.2. Akciové ceny a případné další slevy platí v časovém období, po které akce trvá, a za splnění podmínek uvedených pro každou akci či slevu samostatně. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uveden opak.

3.3. Prodávající v případě dodání zboží nebo služby do zahraničí nenese odpovědnost za cla, poplatky a daně vyměřené v souvislosti s dovozem zboží z České republiky. Tyto náklady nese výhradně kupující.

4. Způsob platby

4.1. Dobírka – kupující zaplatí za zboží při převzetí zásilky doručovateli.

4.2. Bezhotovostní převod peněz na bankovní účet prodávajícího – kupující po předchozí výzvě k úhradě a přijetí potřebných údajů prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím převede celkovou částku za objednané zboží (kupní cenu) na účet vedený ve Fio Bance, IBAN: SK74 8330 0000 0020 platby v Eurech a 2801293156/2010 při platbách v CZK, přičemž jako variabilní symbol uvede číslo objednávky a do poznámky pro příjemce uvede své jméno a příjmení. Objednávka bude vyřízena až po připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího v dodacích lhůtách uvedených v čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě zániku smlouvy je platba vrácena na účet zákazníka v plné částce.

4.3. Platba prostřednictvím platební brány GOPAY (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba převodem). Schváleno a regulováno Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky objednaného zboží jsou vyřizovány v nejkratších možných lhůtách v závislosti na dostupnosti zboží a provozních možnostech prodávajícího. Veškeré zboží uvedené jako skladem, prodávající odešle do 72 hodin od potvrzení objednávky, resp. při platbě předem bezhotovostním převodem na bankovní účet do 72 hodin od připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Při dodání zboží objednaného na objednávku i zboží, které v době potvrzení objednávky není skladem, prodávající odešle do 12 týdnů od potvrzení objednávky a připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech po dohodě se spotřebitelem lhůtu pro dodání zboží prodloužit, a to i opakovaně.

5.2. Pokud se v elektronické objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, Prodávající o tom informuje kupujícího, přičemž jej informuje o možnosti částečných dodávek a nákladů za dodání.

5.3. Zboží je doručováno prostřednictvím třetích osob (dodavatelů) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující je povinen objednávku na této adrese převzít při jejím dodání.

5.4. Faktura je kupujícímu doručována elektronicky na mail adresu uvedenou kupujícím. Přičemž faktura slouží také jako potvrzení o uzavření smlouvy a záruční list.

5.5. Zboží lze vyzvednout i osobně v provozu prodávajícího po vzájemné dohodě.

5.6. Zboží je dodáváno na území Slovenské republiky, České republiky, popřípadě na území jiného státu po vzájemné dohodě.

5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

5.8. Při přebírání zboží se spotřebiteli doporučuje zkontrolovat:

– zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou,

– zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou,

– zda je zboží poškozeno.

V případě, že bylo spotřebiteli dodáno zboží, které si neobjednal, pak prodávající doporučuje, aby spotřebitel ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktoval prodávajícího. V případě, že bylo dodáno zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, pak prodávající doporučuje, aby spotřebitel ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktoval prodávajícího. V případě zjištění poškození zboží prodávající doporučuje, aby kupující vyhotovil záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí doručovatel. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a. v případě, že kupní smlouvu nelze realizovat z důvodů na straně kupujícího, přičemž kupující ani na písemnou výzvu neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost (nesprávně uvedené kontaktní údaje, kupující s prodávajícím nekomunikuje ohledně objednávky na zakázku apod.)

b. v případě, že si kupující nepřevzal předmět objednávky do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl povinen si jej převzít ve smyslu výzvy příslušného doručovatele,

c. v případě poškození zboží při expedování objednávky, přičemž prodávající nemůže objednávku splnit z důvodu vyprodání ostatních skladových zásob,

d. v případě, že se již objednané zboží, které v době objednávky nebylo skladem, nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží az uvedených důvodů prodávající není schopen zboží zákazníkovi dodat nebo jej dodat v ceně, která je uvedena v e – shopu,

e. v případě, že kupující si již v minulosti objednané zboží nepřevzal nebo jiným podstatným způsobem porušil tyto všeobecné obchodní podmínky nebo je dlužníkem prodávajícího.

f. v případě dodávky zboží vyráběného na zakázku, pokud neposkytl potřebnou součinnost (např. dodal jinou, než dohodnutou látku).

6.2. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zániku kupní smlouvy převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

6.3. Kupující, který je spotřebitel, je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory v platném znění (dále jen „zákon č. 102/2014 Sb. z.) oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, nese náklady na vrácení zboží (poštovné), a to i v případě, že zboží není vzhledem k jeho povaze možné vrátit prostřednictvím pošty.

V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy po uvedené lhůtě, takové odstoupení nebude platné a prodávající není povinen převzít spotřebitelům vrácené zboží, ani vrátit náklady na dodání zboží. Převzetím neoprávněně vráceného zboží dochází mezi spotřebitelem a prodávajícím k uzavření smlouvy o úschově zboží, která prodávajícího opravňuje požadovat od spotřebitele skladné ve výši 2 EUR bez DPH za každý den uskladnění neoprávněně vráceného zboží, přičemž prodávající je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit a vrátit zboží zpět kupujícímu. V případě, kdy výše skladného převýší hodnotu uskladněného zboží, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi daného zboží a započítat svoji pohledávku na úhradu skladného oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny za toto zboží. Výše uvedené platí také pro případ nevyzvednutí reklamovaného zboží po řádném vyřízení reklamace prodávajícím.

6.4. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 6.3 těchto všeobecných obchodních podmínek i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty k odstoupení.

6.5. Kupující, který je spotřebitel, není v souladu s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

6.6. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo zaslat toto odstoupení e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v jeho kontaktních údajích. K odstoupení od smlouvy se doporučuje přiložit doklad o koupi (fakturu). V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo a datum objednávky nebo seznam objednaného zboží, datum, kdy bylo zboží doručeno, jméno a příjmení kupujícího, adresu trvalého pobytu a určit způsob, jakým mají být vráceny přijaté platby s uvedením čísla bankovního účtu ve formě IBAN v případě bezhotovostního vrácení peněz.

V případě, že si kupující přeje odstoupit od smlouvy písemně, může použít následující vzor na odstoupení od smlouvy:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina

Věc: Odstoupení od smlouvy

Tímto vám sděluji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

vypište název zboží nebo číslo objednávky a číslo faktury, na základě, kterých vám bylo zboží doručeno

Datum objednání zboží: vypište datum objednávky

Datum převzetí zboží: vypište datum, kdy vám bylo zboží doručeno

Důvod odstoupení od smlouvy: není povinností kupujícího jej uvádět

Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu ve formě IBAN, bankovní spojení: název banky / v hotovosti poštovním poukazem na adresu: uveďte prosím vaše jméno, příjmení a adresu

V uveďte místo dne doplňte datum

S pozdravem

uveďte vaše jméno a příjmení, adresu (včetně ulice a čísla, PSČ a názvu obce/města) + váš podpis

Příloha: faktura

Zasílejte na adresu: Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina

6.7. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, nebo mu zboží předat osobně v jeho provozu po předchozí dohodě. Náklady na vrácení zboží (poštovné) nese kupující. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nebo přímo prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty. Vzhledem k tomu, že prodávající nenese zodpovědnost za případnou ztrátu zboží při jeho přepravě, doporučujeme zaslat zboží formou doporučené pojištěné zásilky nebo vybranou kurýrní společností. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.

6.8. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dodání zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy pouze částečně, t. j. pouze ve vztahu k některým produktům, přičemž ostatní produkty si kupující ponechává, prodávající není povinen vrátit kupujícímu část nákladů na dodání zboží, které nelze určit poměrně, a tudíž kupujícímu bude v takovémto případě vrácena pouze kupní cena zboží, ohledně kterého částečně odstoupil od smlouvy.

6.9. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že si jej kupující neuplatnil ve lhůtě a způsobem upraveným v předchozích bodech těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.10. Doporučujeme kupujícímu při vrácení zboží zasílat balík kurýrem as pojištěním zásilky.

6.11. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k využití práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky, včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši rovnající se obvyklé ceně dárků.

6.12. Poukázání případných slevových kupónů spotřebiteli je jednostranným právním úkonem prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo částečně slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

6.13. Podmínky odstoupení od smlouvy uvedené v tomto článku obchodních podmínek se neuplatní v případě kupujícího, který není spotřebitelem.

7. Záruční podmínky a reklamační řád

7.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. 

7.2. Záruční doba v případě, že kupující je spotřebitel, je 24 měsíců na nové zboží a 12 měsíců na použité zboží. V případě, že kupujícím je jiná osoba než spotřebitel, zejména podnikatel, je záruční doba na nové i použité zboží 12 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou.

7.3. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a o způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, v souladu s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákona č.j. 102/2014 Sb.

7.4. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího v e-shopu www.barebarics.comwww.barebarics.czwww.barebarics.skwww.barebarics.de

7.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.6. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení písemné reklamace zboží prodávajícímu, přičemž následně je kupující povinen předat reklamované zboží prodávajícímu.  Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, lhůty pro vyřízení reklamace začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží, včetně všech jeho součástí, v hygienicky nezávadném stavu umožňujícím bezpečnou manipulaci se zbožím dalšími osobami. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zboží odmítnout. Poštovné při odeslání produktu k reklamaci hradí kupující.

7.7. Kupující se doporučuje provést prohlídku zboží při převzetí zboží.

7.8. Má-li zboží vady, má kupující právo uplatnit si reklamaci tak, že v písemné reklamaci popíše povahu vadu zboží a navrhovaný způsob vyřízení reklamace. Pokud zboží nemá dohodnuté vlastnosti, přičemž vadu lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může místo odstranění vady požadovat také výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže.

7.9. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě.

7.10. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět (např. u zlevněného zboží).

7.11. Záruka se nevztahuje na poškození zboží zapříčiněné kupujícím, mimo jiné, zejména:

– přirozeným opotřebením,

– znečištěním zboží nebo jeho částí,

– zanedbáním předepsané péče o zboží,

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,

– zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),

– při používání zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací ke zboží či s účelem, ke kterému je zboží určeno,

– mechanickým poškozením, zejména roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží apod.,

– po uplynutí záruční doby.

7.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.13. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v popisu závad při uplatnění reklamace.

7.14. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena tak, že prodávající zajistí odstranění vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

7.15. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

7.16. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.17. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými parametry. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci.

7.18. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a o vyřízení reklamace kupujícímu, který je spotřebitel, vydat písemný doklad (i e-mailem) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.19. Na vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahuje 30denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace v tomto případě není zákonem stanovena, prodávající se ji však zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.

7.20. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8. Podmínky pronájmu zboží

8.1. Prodávající (v tomto článku 8. všeobecných smluvních podmínek dále označovaný jako „Pronajímatel“) nabízí zákazníkům na internetové stránce e-shopu také možnost dočasně (během sjednané doby) pronajmout si zboží za předem určený poplatek (nájemné), a to za podmínek stanovených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek.

8.2. Podmínkou pro vznik nájemní smlouvy je vyplnění elektronické objednávky na internetové stránce e-shopu www.barebarics.comwww.barebarics.czwww.barebarics.skwww.barebarics.de pronajmutí zboží a její závazná akceptace oznámením o přijetí objednávky do elektronického systému pronajímatele. Nájemce může svoji objednávku bezplatně zrušit do 24 hodin před dnem odeslání pronajaté věci nebo před dnem, kdy si má zboží po dohodě osobně vyzvednout. Zrušení objednávky nájemce provede zasláním e-mailu na kontaktní adresu uvedenou na internetové stránce e-shopu. V případě, že pronajímatel zaslal zboží nájemci na ještě před tím, než nájemce doručil zrušení objednávky pronajímateli, je nájemce povinen do 3 dnů od doručení pronajatého zboží vrátit jej na adresu pronajímatele.

8.3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Dobu nájmu určí nájemce ve své elektronické objednávce přesným počtem dní. Doba nájmu začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy bylo nájemci zboží doručeno. Nájem skončí poslední den doby nájmu. Dobu nájmu lze zkrátit nebo prodloužit po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě nevrácení zboží po skončení nájmu se nájemní smlouva automaticky neprodlužuje.

8.4. Nájemce je povinen zaslat zboží zpět pronajímateli v poslední den trvání nájmu. Rozhodující je datum na poštovním razítku. V případě, že nájemce si tuto povinnost nesplní, je povinen doplatit pronajímateli částku za užívání zboží po skončení nájmu, a to v částce, jako by nájem stále trval (nájemné na 1 den * počet dní, o které se nájemce zpozdil s odesláním zboží).

8.5. Poplatek za pronajmutí zboží (nájemné) je uveden na internetové stránce e-shopu. K poplatku za pronájem zboží se připočtou náklady na doručení zboží nájemci, a to v částce uvedené v elektronické objednávce podle zvoleného způsobu doručení. Po vzájemné dohodě je možné si zboží převzít i osobně v provozu pronajímatele.

8.6. Pronajímatel odešle zboží na adresu nájemce uvedenou v elektronické objednávce, a to až po zaplacení nájemného a po přijetí zálohy za pronájem zboží. Výše zálohy za pronájem zboží je uvedena u každého zboží samostatně. Záloha bude nájemci vrácena do 14 dnů po doručení pronajatého zboží pronajímateli.

8.7. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc dále do podnájmu.

8.8. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným používáním pronajatého zboží. Ustanovení Čl. 8 však platí stejně.

8.9. Nájemce nesmí provádět žádné úpravy a změny na pronajatém zboží bez výslovného souhlasu pronajímatele.

8.10. Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli jakékoli poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení pronajatého zboží prostřednictvím telefonického nebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetové stránce e-shopu.

8.11. Nájemce se zavazuje nést plnou majetkovou odpovědnost za pronajaté zboží. Nájemce je povinen starat se o to, aby na zboží nevznikla škoda. V případě, že tuto svou povinnost nájemce poruší a na pronajatém zboží vznikne odstranitelná škoda, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 €. V případě ztráty pronajatého zboží nebo bude-li škoda neodstranitelná, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy za pronajmutí zboží.

8.12. Pronajímatel je oprávněn si jednostranně započítat na přijatou zálohu za pronajmutí zboží veškeré peněžní nároky vůči nájemci, zejména nárok na zaplacení smluvní pokuty podle bodu 8.11 všeobecných smluvních podmínek, nárok na zaplacení nájemného a nárok na doplacení částky za užívání zboží po skončení nájmu. Nájemci bude následně vrácen pouze zůstatek přijaté zálohy po uplatnění práva na zápočet.

8.13. Nájemce je povinen vrátit zboží v takovém stavu, v jakém mu bylo dodáno, a to doporučenou zásilkou na adresu provozu pronajímatele. Po vzájemné dohodě lze zboží vrátit i osobně v provozu pronajímatele. Zásilku doporučujeme pojistit, jelikož za její případnou ztrátu pronajímatel nenese odpovědnost.

9. Ochrana osobních údajů, registrace v e-shopu a autorská práva

9.1. Návštěvník e-shopu má v rámci své objednávky nebo mimo objednávku možnost registrovat se v e-shopu a stát se tak registrovaným uživatelem.

9.2. Registrace v e-shopu je možná na základě vyplnění registračních údajů a vyjádřením dobrovolného souhlasu s registrací, čímž registrovaný uživatel získá možnost spravovat své objednávky v prostředí on-line, možnost uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, možnost sledovat historii nákupů a možnost využívat výhod věrnostního programu prodávajícího, tzn. bezplatně poskytovaných služeb prodávajícího. Registrovaný uživatel nese jen cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které použije při přístupu k e-shopu a při registraci.

9.3. Případné komplikace při registraci v e-shopu nebo chyby spojené s uživatelským účtem může registrovaný uživatel nahlásit prodávajícímu, který však neodpovídá za to, že jeho systém, tedy i uživatelský účet, bude dostupný nepřetržitě, především z důvodů potřebných aktualizací a nutných oprav softwarového a hardwarového vybavení.

9.4. Uživatelský účet registrovaného uživatele je chráněn přihlašovacím jménem, resp. emailovou adresou a heslem. Za zabezpečení těchto přihlašovacích údajů před ztrátou a zneužitím odpovídá registrovaný uživatel.

9.5. Registrovaný uživatel může svůj uživatelský účet v e-shopu kdykoli a bez jakýchkoli omezení zrušit.

9.6. Prodávající může uživatelský účet registrovaného uživatele zrušit, pokud registrovaný uživatel tento účet déle než 1 rok nevyužívá nebo v případě, že registrovaný uživatel hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

9.7. Pokud registrovaný uživatel zadá v e-shopu jakýkoli komentář či hodnocení k produktům Prodávajícího, případně fotografii či jiné autorsky chráněné dílo, platí, že registrovaný uživatel prodávajícímu udělil bezúplatnou, výhradní, územně a časově neomezenou licenci ke zveřejnění takového díla pro jeho další upravování a komerční použití prodávajícím. Registrovaný uživatel je povinen zdržet se zadávání takových děl v e-shopu, které by porušovaly obecně závazné právní předpisy, zejména takové, které by bez souhlasu zasahovaly do osobnostních či autorských práv 3. osoby, které by svým obsahem pohoršovaly veřejnost nebo vybízely k násilí, jejichž obsah je vulgární či jiným způsobem zjevně nevhodný.

Všeobecné poučení o zpracování a ochraně osobních údajů:

9.8. Kupující, resp. nájemce, resp. registrovaný uživatel (dále společně jen „kupující“) bere na vědomí, že při uzavření smlouvy s prodávajícím prostřednictvím e-shopu, při používání e-shopu, při registraci v e-shopu při nebo při registraci k newsletteru dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž zpracování a ochrana těchto údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2007/2006. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné také ve zvláštních podmínkách ochrany osobních údajů.

Prodávající zároveň upozorňuje, že při uzavření smlouvy dochází ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů, které kupující zadal ve své objednávce, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, která je také právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Kupující bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů by uzavření a plnění smlouvy nebylo možné.

V případě registrace v e-shopu dochází ke zpracování přihlašovacích a kontaktních údajů kupujícího, a to za účelem vytvoření uživatelského účtu a poskytování výše uvedených služeb spojených s registrací na základě souhlasu kupujícího, který je také právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Kupující bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů a udělení souhlasu by zřízení uživatelského účtu a poskytování služeb spojených s registrací nebylo možné.

Osobní údaje pro účely smlouvy budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, zákona o archivech a registraturách, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tzn. minimálně po dobu 10 let. Osobní údaje pro účely registrace v e-shopu budou zpracovány po dobu trvání zájmu kupujícího o využívání uživatelského účtu a služeb spojených s registrací v e-shopu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může být pověřen poskytovatel e-shopového řešení při zajištění řádného provozu e-shopu a správce CRM systému prodávajícího (např. nezávislí programátoři), poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů prodávajícího nebo poskytovatel doručovacích služeb při doručení objednaného zboží. Při zpracování osobních údajů kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž prodávající nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou zprostředkovatele. Kupující má především právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s registrací v e-shopu, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Možnost nákupu zboží v e-shopu a možnost registrace v e-shopu nejsou primárně určeny pro kupující mladší 16 let.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce e-shopu www.barebarics.comwww.barebarics.czwww.barebarics.skwww.barebarics.de

10.2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.3. Případné spory vzniklé při plnění kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především dohodou. V případě, že dohoda nebude možná, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.

10.4. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem, a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č. 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, kterým je i Slovenská obchodní inspekce, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Další subjekty ARS jsou uvedeny v seznamu na stránkách https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelských-sporov-1. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

10.5. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování.

10.6. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují platné právní předpisy České republiky, především příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č.j. 250/2007 Sb. ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů v platném znění, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory v platném znění.

10.7 Pokud není v písemné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo zákonem stanoveno jinak, uplatní se na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Smluvní strany se uzavřením Smlouvy v souladu s ust. Čl. 6 odst. 1 písm. 2 nařízení č . 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (dále společně jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má svůj domicil, upraveny odlišně, použije se právní úprava, která je pro Kupujícího příznivější.

10.8. Za účelem sledování a vyhodnocování spokojenosti Kupujících s E-shopem a s nabízeným Zbožím Prodávající umožňuje, aby Kupující v E-shopu zadal své hodnocení, které bude u příslušného Zboží v anonymizované podobě zobrazeno pro účely dalších návštěvníků E-shopu.

10.9. Pravost těchto hodnocení Prodávající zajišťuje tak, že možnost hodnocení je zpřístupněna pouze Kupujícím, kteří uskutečnili nákup v E-shopu, a to prostřednictvím vlastního systému Prodávajícího nebo prostřednictvím systému pro zpracování hodnocení poskytovaného 3. osobou. Poskytnutí hodnocení je zcela dobrovolné.

10.10. V případě, že systém pro sběr a zpracování hodnocení provozuje 3. osoba, jakožto dodavatel služby, v emailu obsahujícím možnost odevzdat Prodávajícímu hodnocení bude taková osoba řádně identifikována, kdy podmínky poskytnutí příslušné služby jsou blíže popsány na internetových stánkách uvedené osoby.

10.11. V každém případě, kdy Kupující odevzdá Prodávajícímu své hodnocení, dochází k udělení nevýhradní a bezúplatné licence k využití hodnocení bez časového a územního omezení, která Prodávajícího opravňuje k použití hodnocení jakýmkoliv způsobem.

10.12. Kupující zmocňuje Prodávajícího k využití hodnocení, aniž by Kupujícího označil za autora, k výkonu svých osobnostních práv jeho jménem, a to buď samostatně, nebo s pomocí třetích osob.

10.13. Poskytnutím hodnocení Kupující potvrzuje, že je oprávněn užívat majetková autorská práva ke svému hodnocení v rozsahu nezbytném pro udělení výše uvedené recenze, a že tuto recenzi poskytuje jako pravdivou v návaznosti na provedený nákup v E-shopu. Udělením licence Kupující zároveň potvrzuje, že hodnocení neporušuje autorská práva 3. osob.

10.14. Hodnocení Kupujícího nesmí obsahovat informace, které jsou protiprávní nebo které odporují dobrým mravům.

10.15. Používání automatických hodnotících nástrojů a hodnocení, která nepocházejí od Kupujícího, se zakazuje.

10.16. Prodávající může v E-shopu umísťovat jak pozitivní, tak i negativní recenze, které nesmí bez vážného důvodu mazat. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo zcela nebo zčásti vymazat všechny hodnocení odporující těmto podmínkám.

10.17. Hodnocení nejsou sponzorována.

10.18. Prodávající může za poskytnutí hodnocení nabídnout Kupujícímu určité protiplnění, zejména ve formě slevy na další nákup, kdy podmínky pro získání a uplatnění takových protiplnění mohou být stanoveny vždy individuálně – dle aktuální marketingové akce Prodávajícího.

10.19. Prodávající zveřejňuje v jednotlivá hodnocení chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Hodnocení poskytnuta v jiném jazyce mohou obsahovat i překlady, které zajistí sám Prodávající.

10.20. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

---

Žilina, 06. února 2023

---Podmínky akce

“Druhý pár bot s 50% slevou” Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky akce s názvem: “Druhý pár bot s 50% slevou” (dále jen “Slevová

akce”), stanovují podmínky, rozsah a reklamu akce, postup při podávání reklamací a

vrácení v rámci akce, pravidla využití a práva osob zúčastňujících se akce (dále jen

“Podmínky akce”).

 1. Organizátorem akce je:
  1. společnost Be Lenka s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51085291, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 68526/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.cz, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).
  2. společnost Be Lenka Stores, s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČO: 53173872, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 75196/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.cz, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).
 2. Akce je realizovaná prostřednictvím Organizátora:
  1. v internetovém obchodě Organizátora dostupném na adrese www.barebarics.sk, www.barebarics.cz, www.barebarics.com, www.barebarics.de, www.barebarics.fr, (dále jen „Internetový obchod”),
  2. v kamenných prodejnách: prodejny s provozní adresou: Be Lenka, Náměstí Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina a PLAN BE, Mlýnské nivy 5A, 82109 Bratislava (dále jen “Kamenná prodejna”).
 3. Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen “Účastník akce”). 

Čl. II. Předmět akce a podmínky využití akce

 1. Předmětem slevové akce je možnost využít slevovou akci Účastníky Slevové akce podle podmínek stanovených v Podmínkách slevové akce včetně slevy 50 % na druhý, levnější pár bot (dále jen “Předmět slevové akce).
 2. Slevová akce je platná v termínu od 05. února 2024 do 14. února 2024 na nákup v internetovém obchodě a na nákup v kamenné prodejně (dále jen “Trvání akce”).
 3. Slevová akce se vztahuje na nezlevněné i zlevněné zboží, ale účastník akce může uplatnit výšku slevy maximálně 50 % na druhý, levnější pár bot.
 4. Slevová akce lze uplatnit:
  1. v kamenné prodejně automaticky při platbě na pokladně,
  2. při nákupu v internetovém obchodě po zadaní kódu LOVE50.
 5. Slevovou akci je možné kombinovat pouze se slevami uvedenými v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně, ale maximálně do 50 % výšky slevy.
 6. Slevová akce je podmíněná nákupem minimálně 2 produktů. Pokud Účastník akce nakoupí více než 2 páry produktů (t.j. 3 a více párů bot), Slevovou akci může uplatnit pouze na 1 nejlevnější produkt. Pokud se v elektronické objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, Prodávající o tom informuje kupujícího, přičemž není možnost takovou objednávku rozdělit na více dodávek.
 7. Slevová akce nezahrnuje (nesnižuje) náklady na dodání produktů zakoupených jako součást Slevové akce v internetovém obchodě, které Účastník akce plní v plné výši.
 8. Účastník akce má u nákupu produktů v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně právo, a ne povinnost, využít Slevovou akci. To nevylučuje právo Společnosti Be Lenka na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka akce.
 9. Během Trvání akce může každý Účastník akce využít Slevovou akci vícenásobně, pod podmínkou, že pokaždé splní podmínky Slevové akce.
 10. Platnost Slevové akce je podmíněna rozvazovací podmínkou, která spočívá v tom, že Účastník slevové akce neuplatní právo na odstoupení od smlouvy ohledně kteréhokoliv produktu zakoupeného během Slevové akce, který nebyl zlevněný, a to ani po skončení Trvání akce. To znamená, že pokud si Účastník ponechá zlevněný produkt, ale v rámci odstoupení od smlouvy Společnosti Be Lenka s.r.o. vrátí dražší produkt, ztrácí nárok na poskytnutou slevu. Pohledávka Společnosti Be Lenka na doplacení ceny produktu, který byl původně zlevněný, bude v takovémto případě započítána oproti pohledávce Účastníka na vrácení ceny za zboží, které vrátil v rámci odstoupení od smlouvy.Čl. III. Vrácení zboží a reklamace

 1. Jakékoliv reklamace týkající se akce jsou uvedeny v podmínkách internetového obchodu na stránce https://www.barebarics.cz/obchodni-podminky-a-reklamacni-rad/  v časti 7: Záruční podmínky a reklamační řád. 

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

 1. Účastí ve slevové akci účastník přijímá pravidla a podmínky slevové akce.
 2. Tyto podmínky Slevové akce jsou dostupné na URL adrese: https://www.barebarics.cz/love50/ 
 3. Společnost Be Lenka s.r.o má právo Slevovou akci kdykoliv prodloužit, odvolat, nebo jakkoliv změnit, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolaní, prodloužení, nebo jakékoliv změně bude oznámená prostřednictvím internetového obchodu, a to v termínu dvou dní před jejím prodloužením, odvoláním, nebo změnou.
 4. Zpracovatelem osobních údajů účastníků Slevové akce je společnost Be Lenka s.r.o. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů je možné najít v Podmínkách ochrany osobních údajů společnosti Be Lenka s.r.o., které jsou k dispozici na URL adrese: https://www.barebarics.cz/privacy/

Place: Žilina. Date: 1 Feb 2024